OM STEFAN

Stefan Söderfjäll har en bakgrund som forskare i psykologi och doktorerade 2005 vid Umeå universitet. Sedan 90-talets slut har han på olika sätt ägnat sig åt att förmedla forskningsbaserad kunskap om psykologi, med särskilt fokus på arbets- och organisationspsykologi samt idrottspsykologi. 

Hans personliga mission har under alla dessa år varit att göra forskning om vårt beteende och om våra tankar och känslor tillgänglig och begriplig för alla, med en förhoppning om att denna kunskap ska kunna användas och bidra positivt till vårt välbefinnande, våra prestationer och våra relationer. 

Stefan är en mycket uppskattad föreläsare och författare till ett tiotal böcker (se här).