Klicka här för att del av Stefans nyhetsbrev där han regelbundet skriver krönikor om psykologiskt kapital, ledarskap, motivation etc.

Stefan Söderfjäll är fil. dr i psykologi, författare och föreläsare. Sedan 90-talets slut har han på olika sätt ägnat sig åt att förmedla forskningsbaserad kunskap om psykologi, med särskilt fokus på arbets- och organisationspsykologi samt idrottspsykologi.

Hans personliga mission har under alla dessa år varit att göra forskning om vårt beteende och om våra tankar och känslor tillgänglig och begriplig för alla, med en förhoppning om att denna kunskap ska kunna användas och bidra positivt till vårt välbefinnande, våra prestationer och våra relationer.

Stefan är en mycket uppskattad föreläsare och författare till ett tiotal böcker. Se här för ett urval av hans böcker).